Johny postúpil do finále Gramodesky

Do súťaže Gramodeska 2008 sa v tomto ročníku prihlásilo spolu 62 autorov s celkovým počtom 204 autorských diel. Z toho 38 autorov (112 diel) súťažilo v I.kategórii (do 25 rokov) a 24 autorov (92 diel) v II.kategórii (do 35 rokov). Aj keď sa do súťaže zapojili prevažne autori z Čiech, medzi postupujúcimi do finále Gramodesky sú dvaja slovenskí skladatelia - František Kadera z okresu Senica a Ján Krekáň z Košíc. Johny je vo finále až s dvoma skladbami - Denise a Rapsódia. Počas finálového kola, do ktorého postúpilo 41 diel, bude vybraných približne 15 najvydarenejších skladieb z každej kategórie odbornou porotou v zložení:
Ivana Radechovská, Kateřina Andršová - redakcia Českého rozhlasu 3 Vltava
Milan Tesař - hudobný redaktor Rádia Proglas
Vladimír Vlasák - hudobný publicista MF Dnes
Petr Vlasák - hudobný publicista MusicZone.cz
Dana Pešková - zástupkyňa ZUŠ (ZUŠ Kravaře, Slezsko)
Dagmar Voňková-Andrtová, Iva Bittová, Pavla Milcová, Varhan Orchestrovič Bauer, Vladimír Merta, Zdeněk Merta, Vít Sázavský, Vlastimil Třešňák - zástupcovia českej hudobnej scény.

05.06.2008

späť

 

#1736055