CD EXPERIMENTAL MODE (2008)

Skladby z CD sú registrované na Slovenskom ochrannom zväze autorstva pre práva k hudobným dielam.


01.   Rapsódia                         mp3

02.   Balada                             mp3

03.   Elby                                 mp3

04.   Fantázia                          mp3

05.   Francis song                   mp3

         06.   Experimental mode          mp3         

07.   Na ceste životom            mp3

08.   Lonely pianist                  mp3

09.   Denise                             mp3

10.   Rapsódia (piano sólo)     mp3 

 

#1615510